SK | EN | DE
Ing. Arch. Imrich PleidelNaša architektonická kancelária pôsobí ako samostatný subjekt na základe licencie – autorizačného osvedčenia č. 0008 AA vydaného Slovenskou komorou architektov v r. 1992. Pracujeme vo flexibilnom, prevažne mladom kolektíve pod vedením Ing. arch. Imricha Pleidela, autorizovaného architekta. V našom ateliéri sa venujeme najmä architektonickej tvorbe a komplexnému projektovaniu budov, interiérov a exteriérov, čiastočne i urbanizmu a územnému plánovaniu. Hlavnou náplňou je navrhovanie a vypracovanie architektonických návrhov a kompletnej projektovej dokumentácie (pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavieb) ako aj urbanistických štúdií a územnoplánovacej dokumentácie v nasledovných oblastiach:


  • rodinné a bytové domy
  • občianske a priemyselné budovy
  • rekonštrukcia a obnova budov
  • interiér
  • exteriér
  • urbanizmus a územné plánovanie


V prípade záujmu, požiadavky zo strany klienta vykonávame i komplexnú inžiniersku činnosť v súvislostí s vybavením územného rozhodnutia, stavebného povolenia, príp. kolaudačného rozhodnutia predovšetkým na projekty z našej „dielne“. Súčasťou našej práce je takisto konzultačná činnosť a odborné poradenstvo, predprojektová príprava (prieskumné práce, zamerania, získanie rôznych podkladov), vykonávanie autorského a stavebného dozoru. Máme dobré skúsenosti i so zabezpečením komplexnej dodávky a realizácie diela (stavby, interiéru, exteriéru) pre konečného klienta – užívateľa.